Om Tone

MIN PASSION

Att genom kunskap och goda exempel,

inspirera och motivera människor och företag till att

göra smarta investeringar och kloka val

– som sparar pengar,

som i sin tur sparar miljön och klimatet.

Efter ett drygt decennium som TV-meteorolog och ansvarig för TV4s vädersystem, tog jag i 2012 klivet och satsade helhjärtad på det jag brinner för – att informera, inspirera och sprida kunskap om innovation, spännande ny teknologi, och smarta investeringar – där människor och förtag gör kloka val som sparar pengar, som i sin tur sparar miljön och klimatet.

Det finns så oändligt många exempel på företag som har fattat att det handlar om affärer – att omsätta sociala utmaningar till lönsam affärsstrategi och god riskhantering. Men, för att klara det krävs verkligt ledarskap. Det handlar om att ställa frågor och ställa krav, och hitta lösningar som kombinerar lönsam tillväxt med en hållbar utveckling. Några företag har insett detta, många har det inte…

Bakgrund / Om Tone

Tones nyfikenhet och intresse för klimat och miljön inleddes år 1992 när hon erbjöds att arbete tillsammans med professor Lawrence Nkemdirim vid University of Calgary i Kanada. Professor Nkemdirim var Tones handledare under tiden hon jobbade på sin Masterexamensarbete «Klimatförändringar i södra Alberta under de senaste 40 och 100 år».

Efter sitt examensarbete arbetade Tone med lokal luftföroreningsproblematik – både i sitt hemland Norge och Botswana, Afrika, där hon var projektledare för ett samarbetsprojekt mellan NILU (Norska institutet för luftforskning), NORAD (motsvarande SIDA) och botswanska staten. Projektets syfte var att öka kunskapen om lokal luftföroreningsproblematik, inklusive mätningar, kemisk analys, modellering och rapportering.

Från Botswana gick vägen till försäljning av avancerade system för presentation av vädergrafik på TV, för en av världens ledande aktörer. Jobbet tog Tone till TV-bolag runt om i världen, och gav henne mycket inspiration och kunskap – kunskap som hon efter tre år tog med till TV4 och jobbet som en TV-meteorolog. Tone stortrivdes på TV4, och ett år blev snabbt till 12 år..

“Go Green by Black Numbers”

 

Världen bygger på en ohållbar “producera, bruka, slänga” linjär ekonomi, och ledande företag inser at övergången till en cirkulär, koldioxidsnål ekonomi är det enda sättet att säkra en hållbar ekonomisk tillväxt.

 

VILL DU VARA MED?

 

Vill du vara en ledare i din bransch?

Vill du bli inspirerad och se nya möjligheter?

Vill du lära hur du kan kombinera lönsam tillväxt med en hållbar utveckling?

Häng med på en resa in i “lösningarnas värld”.

 

Mina böcker:

  “Nu jäklar är det dags!”

Vad håller vi på med, vart är vi (och klimatet) på väg, och vad kan vi göra åt det? Den sista delen av frågan väckte en nyfikenhet hos mig – en nyfikenhet som tagit mig på en underbar och spännande resa in i det som jag kallar för ”lösningarnas värld”. Boken ”Nu jäklar är det dags!” är ett resultat av den resa jag började på när jag skrev boken. Det är en resa som aldrig tar slut, och en resa jag gärna delar med dig.

Fråga Tone om vädret”

I sin första bok – ”Fråga Tone om vädret” – ger Tone svar på de vanligaste frågorna om väder och klimat. Boken ger svar på varför och hur olika vädertyper uppkommer och vilka uttryck de tar sig som påverkar vårt dagliga liv, samt väderfakta, kuriosa och rekordnoteringar, och inblickar i meteorologernas vardag.